Zboża
Paszowe
Kukurydza
Kukurydza
Jęczmień
Jęczmień
Owies
Owies
Pszenica
Pszenica
Pszenżyto
Pszenżyto
Żyto
Żyto
Konsumpcyjne
Jęczmień
Jęczmień
Owies
Owies
Pszenica
Pszenica
Gryka
Gryka
Żyto
Żyto